פרק א' | יא-יב

שיעור 9 -דינר ופרוטה

א. השלמת העיון בשיטת ב"ש

 1. השלמת סוגית הבבלי יא:
  • לימדו את הגופא על 'כל כסף האמור בתורה'
  • רמב"ן ד"ה וכללא הוא והרי טענה.
 2. הסבר הירושלמי לשיטת ב"ש – ירושלמי קידושין א א, זוגית "תמן תנינן), מציע ללמוד ממהדורת מנחם כ"ץ עמ' 12 (יש קובץ באתר).

ב. וכמה היא פרוטה?

 1. קידושין יב. "סבר רב יוסף… תלתין ותרתין בזוזא".
 2. להסבר הסוגיה שאיקור זוזי – שימו לב שכל המערך התלוי באיסרים "זז" למעט הפרוטה הנשארת קבועה. מדוע ערכה לא השתנה יחד עם השינוי באיסרים? מה משמעות נתון זה להבנת המעמד ההלכתי של פרוטה כשיעור?
 3. להרחבה למיטיבי לכת – ירושלמי קידושין פ"א ה"א סוגיית וכמה היא פרוטה – מה' מנחם כ"ץ עמ' 17.

ג. שווה פרוטה במדי

 1. יב. "אמר שמואל קידשה בתמרה… ואצטריך גיטא כשמואל".
 2. רמב"ם הלכות אישות פ"ד הי"ט.
 3. תוס' ר"י הזקן על הסוגיה.
 4. חידושי הרמב"ן ד"ה חיישינן.
 5. חידושי הרשב"א ד"ה חיישינן.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 27 -ממטבע לטבעת: במה קידשו במהלך הדורות

פרק א' | ח, א

שיעור 26 -שווה כסף והמקדש בשיראי

פרק א' | ז, ב – ח, א

שיעור 25 -קידושין לחצאין: איבעיות רבא

פרק א' | ז, א-ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *