פרק א' | ב-ג

שיעור 9 – המוציא מחבירו עליו הראיה ויחלוקו במשנה # 1

מראי מקומות

א. פתיחה

עם סיום לימוד סוגית הפתיחה של פרק שנים אוחזין, אנחנו עוברים ללימוד רחב יותר של דין ממון המוטל בספק. נפתח את הלימוד השבוע בהעמקת המבט שלנו לתוך המוציא מחבירו עליו הראיה ויחלוקו (כבר עסקנו בלימוד של חלק מהמקורות), משם נמשיך לעיין בסוגיה בב"ב לד: המציבה בפנינו שני פתרונות נוספים לדין ממון המוטל בספק – שודא דדייני וכל דאלים גבר, ומשם נמשיך ללימוד דיוני הראשונים על היחס בין הפתרונות השונים – מתי מפעילים אותם.

ב. המוציא מחבירו עליו הראיה ויחלוקו בספרות התנאים

 1. פתיחה:
  • יש חומר רב בנושא ונשתדל לעיין במקורות היסוד. רשמתי כאן את כל המקומות בהן המושגים מופיעים במשנה ותוספתא, אך היות וזה מתפרס על תחומים רבים, אני מציע לעיין במקורות המודגשים באות מודגשת, ושאר המקורות הם לעיון לחפץ להשקיע יותר ולהרחיב.
  • תוך כדי לימוד המקורות נסו למפות אותם לקבוצות, חשבו על היחס בין הכללים השונים והמשניות והברייתות.
 2. הופעת הכלל המוציא מחבירו עליו הראיה במשנה:
  • בכורים פ"ב משניות ח', י'.
  • בבא קמא פ"ג מי"א.
  • בבא בתרא פ"ט מ"ו.
  • חולין פ"י מ"ד.
  • בכורות פ"ב משניות ו-ח.
  • טהרות פ"ד מי"ב.
 3. יחלוקו במשנה (רשימה חלקית המביאה את הנוגעים לממון המוטל בספק):
  • משנה גיטין פ"ח מ"ג.
  • משנה בבא קמא פ"ה מ"א.
  • משנה בבא מציעא פ"א משניות א-ב; פ"ח משניות ב, ד, ה, ח.
  • משנה בבא בתרא פ"ט משניות ח-י.
  • משנה שבועות פ"ז מ"ד.
 4. הופעת הכלל המוציא מחבירו עליו הראיה ויחלוקו בתוספתא:
  • תוספתא סוטה פי"ג ה"י.
  • תוספתא חולין פ"ט ה"א.
  • תוספתא בכורות פ"ב הל' ח-י; פ"ו ה"ט.
  • תוספתא בבא קמא פ"ה הי"ד.
  • תוספתא בבא מציעא פ"א ה"א; פ"ח הל' כב-כד; פ"י ה"ו.
  • תוספתא בבא בתרא פ"ו הכ"א.
  • תוספתא שבועות פ"ו הל' א, ד.
  • תוספתא חולין פ"ג הי"א.
  • תוספתא בבא בתרא פ"י הי"ג.

ג. סוגיות בבלי (בחלק כבר עיינו)

 1. בבא קמא מו.-:, עד "זילי נכסיה".
 2. כבר עסקנו בסוגיות של סומכוס וחכמים, אני מציע לשוב ולעיין בהן, ובעיקר בסוגיה בבא מציעא ק. וב"ק לה:, תוך עמידה על שמות האמוראים הדוברים ועל היחס ביניהם.

ד.  לעיון נוסף

 1. בשיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין על בבא מציעא פרק השואל, השיעור האחרון עוסק בסומכוס.
 2. לעיין במאמר של הרב אהרן ליכטנשטיין על המוציא מחבירו עליו הראיה בעלון שבות 163, לחץ כאן.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 43 – שיעור של אבי מו"ר הרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל – תקפו כהן והודאת בעל דין

פרק א' | ו, א – ו, ב

שיעור 42 – שיעור סיכום בבא מציעא ב-ז

פרק א' | ב-ז

שיעור 41 – מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא?

פרק א' | ה,ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *