פרק א' | י, ב

שיעור 9 – חמישה שישבו על ספסל אחד – פפא בר אבא

מראי מקומות

  • תוספתא בבא קמא ב:ט
  • בבלי בבא קמא י: 'מתקיף לה רב פפא… כחו נמי תבר' עם רש"י. דייקו היטב בד"ה ולימא להו על איזו שורה בגמרא מוסבת השאלה [מטיבי לכת – הגהות הגר"א אות ג]
  • תד"ה כגון פפא בר אבא [נדפס בי, א]
  • מומלץ לעיין בתוספות תלמיד רבנו תם – הדיון שם רחב יותר ובהיר יותר [מובא בדף]
  • רמב"ם חובל ומזיק ו:יג – עיינו בהגהות הגר"א י: א-ב [מטיבי לכת מוזמנים לעיין ששו"ע חו"מ שפא: א ובביאור הגר"א ס"ק א]

תקציר השיעור

  • השלמה משיעור קודם – שיטת הרמב"ם במרבה בחבילה – מה הרמב"ם גרס בגמרא ואיך הוא מפרש את הסוגייה.
  • למה הסוגייה ציינה את פפא בר אבא?
  • תלמיד ר"ת בשם רש"י – בדיחותא בעלמא – אין לזה ערך הלכתי.
  • נכדי רש"י סוברים שיש לזה משמעות – רשב"ם מפרש שרק פפא בר אבא יתחייב לשלם. הוא מכניס לסוגייה מעמד של שואל. לדעתו מותר לשבת על ספסל של אדם אחר ואם הוא נשבר פטורים לשלם כי מתה מחמת מלאכה. רק לאדם שמן כפפא בר אבא אין רשות לשבת ולכן אין לו דין מתה מחמת מלאכה.
  • רבנו תם חולק ולדתעו אין היתק לשבת על ספסל של אדם אחר. הסוגייה כולה עוסקת בדיני נזק. פפא בר אבא מוזכר על שם המשך הסוגייה שמדובר באדם משנע מהיושבים לקום. אולם לדעת רבנו תם, אדם שישוב על ספסל ואחר מתיישב והמשקל מסכן את הספסל, הרי שמי שישב קודם חייב לקום. אדם חייב להיות באחריות מתמדת.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 14 – מחלוקות רבי מאיר ורבי יהודה על שור תם

פרקים ג'-ד' | לד, א; מה, ב

שיעור 13 – שור תם: משותפות בספיגת ההפסד לתשלום חצי נזק

פרק ג' | לג, א

שיעור 12 – חצר שאינה של שניהם

פרק א' | יד, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *