פרק ב' | יג, א-ב

שיעור 9 – כוונה בקריאת שמע

באיזה חלק של קריאת שמע יש לכוון? מה טיב הכוונה – כוונה לצאת ידי חובה או כוונה מיוחדת של קבלת עול מלכות שמים?

מראי מקומות

א. מקורות יסוד
1. ברכות פ"ב מ"א.
2. תוספתא ברכות פ"ב ה"ב, ה"ז.
3. משנה ברכות ה א.
4. ברכות יג. "ש"מ מצות צריכות… דבעל בשר הוה". במהלך לימוד הסוגיה עמדו על החלוקות השונות הפנימיות של שמע, ועל ההלכות השונות הקשורות בחלקים השונים של שמע.
5. ירושלמי פ"ב ה"א, עמ' 12 שו' 50- עמ' 13 שו' 20.
6. רמב"ם הלכות קריאת שמע פ"ב ה"א.
7. שו"ת הרשב"א ח"א סימן שד"מ (מקביל לחידושי הרשב"א לברכות יג: ד"ה שמע ישראל).
8. רמב"ן במלחמת השם לר"ה, ז. ברב אלפס, 4 שורות מלמטה, "ולפי הנראה… בהדיא כדאמרן" (ז: 4 שורות מלמעלה).

ב. שאלות לעיון
1. מהי הכוונה עליה דנים המקורות השונים – המשנה, התוספתא וסוגית הגמרא? ביחס למשנה קחו בחשבון את התקבולת בין פרק ב' ובין פרק ה', יחד עם התקבולת למשניות הנוספות בהן מופיע מבנה דומה – משנה ר"ה פ"ג מ"ז, ומשנה מגילה פ"ב מ"ב.
2. עמידה:
א)  רי"ף, ז: ברב אלפס לברכות, "אמר רב נתן… ר' נתן".
ב)  רמב"ם הלכות ק"ש ה"ג ובכ"מ.
3. אנוס – רמב"ם הלכות ק"ש פ"ב ה"ג ובכסף משנה.
4.  אומנים:
א) טז. המשנה, ובגמרא שעליה עד "בפרק שני".
ב) רי"ף, ט. ברב אלפס לברכות, "ראמי ליה… דרבא אדרבא". (להרחבה – רז"ה, רמב"ן וראב"ד על אתר).
ג) רמב"ם הלכות ק"ש פ"ב ה"ד.
5. מצורפים קבצים מתורתו של רבינו הגרי"ד על כל הנ"ל; יש פרק על כוונה בקריאת שמע בספרו של הגרי"ד, עבודה שבלב.
6. על כוונה בקריאת שמע – רמב"ם מורה הנבוכים ג: נא; שו"ת הרשב"א ה: נה;
7. עולת ראיה מעמ' רמד ואילך

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 14 – פורס את שמע

פרקים א'-ב'

שיעור 13 – כבוד הבריות

פרק ג' | יט, ב

שיעור 12 – פטורים מקריאת שמע – חתן ומי שמתו מוטל לפניו

פרק ב' | טז, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *