פרק ג' | כו, א

שיעור 9 – סוחרי שביעית

מראי מקומות

 1. המונח:
 • משנה כד:.
 • תוספתא פ"ה ה"ב, מה' צוקרמנדל עמ' 423. שים לב לחילופי הנוסח לשו' 12.
 • כו. "מאי קאמר… סוחרין פסולין".
 • הר"ין אפשטיין, מבואות לספרות התנאים, עמ' 153.
 • נקודות לעיון:
 • * איזו הבנה במח' התנאים ביחס לכינוי סוחרי שביעית עולה מהתוספתא?
 • * לאור זאת, כיצד תפרש את דברי ר"ש במשנה? כיצד פירשה הגמרא?
 • * להרחבה – מה עולה מכאן ביחס לעריכת משנה סנהדרין?
 1. דברי רבי יהודה:
 • עיין היטב בתוספתא הנ"ל בהגדרת סוחרי שביעית.
 • ירושלמי סנהדרין פ"ג ה"ו, כ"א ע"א, "רבי שמעון אומר… אוף הכא כן".
 • להרחבה – הסוגייה המקבילה בירושלמי שביעית פ"ז ה"ה, ל"ז ע"ג (במה' ר"י פליקס לירושלמי שביעית, ח"ב, עמ' 139-138).
 1. יסוד הפסול:
 • כד: רש"י ד"ה וסוחרי שביעית
 • רמב"ם בפירוש המשנה.
 • רמב"ם עדות פ"י ה"ד
 1. להרחבה – על איסור סחורה בפירות שביעית, ראה רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פ"ה ה"א, פ"ו הל' א'-ד'.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 20 – ראיה אחרונה

פרק ג' | ל, ב

שיעור 19 – הכחשה בבדיקות

פרק ג' | ל, ב

שיעור 18 – עדות מיוחדת

פרק ג' | ל, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *