פרק א' | יט; נג

שיעור 9 – קטורת – מעלה עשן

א. מעלה עשן

 1. החיוב לשים מעלה עשן בקטורת יום כיפור במקורות הנ"ל – תוספתא, ספרא ותלמודים.
 2. משנה יומא נב: – השווה את הביטוי "ונתמלא כל הבית כולו עשן" לישעיהו ו, ד. מה מלמדת ההשוואה על העשן?
 3. בית אבטינס ומעלה עשן:
  • משנה שקלים פ"ה מ"א.
  • משנה יומא פ"ג מי"א.
  • תוספתא כפורים פ"ב הל' ו-ז, ובמקבילות בתלמודים – בבלי יומא לח., ירושלמי יומא פ"ג ה"ט (מה' אקדמיה עמ' 577), מקבילה בירושלמי שקלים פ"ה ה"ב (מה' אקדמיה עמ' 620).
  • שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ג.
  • משנה אבות ה, ה.
 4. מעלה עשן במסגרת סממני הקטורת וחיוב מיתה בחיסר אחד מסממניה:
  • בבלי כריתות ו. וברש"י ד"ה חייב מיתה, ובהערת גליון הש"ס המפנה לבבלי יומא נג..
  • רמב"ם הלכות כלי המקדש פ"ב הל' ב, ח (עדיף הלכות א-יא); הלכות עבודת יום הכיפורים פ"ה הל' כה-כו.
  • בית יוסף אורח חיים סימן קלג ד"ה ועליך לדעת וד"ה כתב רבינו הגדול מהר"י אבוהב (מצורף).
  • דיון נרחב במשנה למלך הלכות כלי המקדש פ"ב ה"ג.

ב. תורות של גדולי בריסק

 1. אגרות הגרי"ד הלוי הל' תמידין ומוספין פ"ג ה"ג (עמ' קצז).
 2. חידושי מרן רי"ז הלוי במכתבים בסוף הספר – המכתב הראשון (עמ' עז).
 3. חידושי הגר"מ והגרי"ד הלכות עבודת יום הכיפורים פ"ה הכ"ה (עמ' נד).
 4. להרחבה – שם בחידושי הגר"מ והגרי"ד פ"ה הכ"ו (עמ' נו).
 5. בשיעורי הגרי"ד על עבודת יום הכיפורים יש כמה קטעים – עמ' לה-לז; צב-צג.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 10 – קטורת – חתיית גחלים וחפינה

פרק ה' | מז-מט

שיעור 8 – קטורת – מחלוקת פרושים וצדוקים

פרק א' | יט; נג

שיעור 7 – קטורת

פרק א' | יט; נג

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *