פרק ג' | לו, ב

שיעור 9 – תחילתו בפשיעה וסופו באונס

מרא מקומות

א. מקורות יסוד

 1. מב. "ההוא גברא דאפקיד זוזי… וסופו באונס חייב".
 2. לו: "אתמר פשע בה ויצאת לאגם… דגנבא הוה קיימא".
 • נתחו מסברה את מח' אביי ורבא.
 1. צג. "ההוא רעיא דהוה קא רעי… א"ל אין" (צג: שו' 4); שם, "איתיביה רועה שהיה רועה… ברועים ובמקלות".

ב. דיוני הראשונים

 1. רי"ף, כ. בדפי הרב אלפס, "איתמר פשע בה… ואם לאו פטור".
 2. עח., המשנה ובתד"ה הוחמה.
 3. לו: רשב"א ד"ה ולענין פסק הלכה
 4. שים לב לנקודות הבאות:
 • הסברה – האם יש לחייב בתחילתו בפשיעה וסופו באונס רק כשהאונס מחמת הפשיעה.
 • מח' הרי"ף והתוס' בהסבר שיטת אביי
 • מח' הרי"ף והתוס' בהסבר היחס בין לו: וצג:

ג. עיונים בסוגייה לו:

 1. הבנת הבלא דאגמא – רשב"א ד"ה הא דאמר אביי
 2. דיון אביי ורבא על קושיית ר' אבא בר ממל – רשב"א ד"ה אמר ליה אביי
 3. חיוב שואל באונסין על רקע סוגייתנו – רשב"א ד"ה מאי טעמא.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 19 – חזרה על פרק המפקיד

פרק ג' | לג-מג

שיעור 18 – שמירת מעות

פרק ג' | מב, א

שיעור 17 – כמה משלם שולח יד בפיקדון?

פרק ג' | מג, א-ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *