שיעור 9 – תפילת ערבית אין לה קבע

תפילת ערבית רשות