שיעור 8 – שלושה ביקשו שלא כהוגן, נחש של אליעזר עבד אברהם

מראי מקומות עבד אברהם – נעיין בסוגייה בחולין צה שמתארת אותו כמי שעשה 'נחש' ובדיון בראשונים האם הוא נהג כשורה לאיפה נעלמו כלב, עכסה ועתניאל? רש"י ד"ה וכתיב ותד"ה שלשה שאלו אשר לא ציויתי – מה משמע מכאן על מעשה בת יפתח? עקידת יצחק? כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן – מה 'לא כהוגן' בבקשה הזאת? […]

שיעור 7 – עבים ורוחות

מראי מקומות יחידת הלימוד בשיעור היום – תענית ג: 'תנא בעבים' עד ד. 'על כפים חקותיך'. תענית ג: – עבים ורוחות – שימו לב להבחנות של הסוגייה בין סוגי גשם שונים, סוגי רוח שונים, עננים שונים – מה ההבחנות האלו מלמדות על עמידה מול הטבע? תלמידי חכמים – ראו את תיאור 'ריתחא דאורייתא' שאלו שלא […]

שיעור 6 – הזכרת טל ורוחות

מראי מקומות תענית ג. 'תנא בטל… דלא מיעצרי' פירוש הברייתא על טל ורוחות בריטב"א ובר"ן דיון בראשונים על הזכרת רוח והזכרת טל – ריטב"א ור"ן בימות הגשמים שכח מוריד הגשם מחזירין אותו – להיכן? רא"ש תענית א: א דיון ענף בראשונים על פרשנות הירושלמי 'היה עומד בגשם' תקציר השיעור תענית ג, א – 'תנא: בטל […]

שיעור 29 – מגורים תחת שלטון מוסלמי ותחת שלטון נוצרי

הרמב"ם בפירוש המשנה עבודה זרה פרק א' כותב שאסור לחיות תחת שלטון נוצרי משום שהם עובדי עבודה זרה הרמב"ם סבור שאיסלאם אינו עבודה זרה. יש בכך להסביר למה הוא העדיף לחיות תחת שלטון מוסלמי, ושמא אף להסביר כיצד הוא גר במצרים

שיעור 2 – 'מיטב' בספרות התנאים – מ'מיטב שדהו' ל'עידית'

מראי מקומות – מיטב במקורות התנאים משנה בבא קמא א: א-ג משנה גיטין ה: א מכילתא דרבי ישמעאל מסכת נזיקין פרשה יד – ראו את חילופי הנוסח מכילתא דרשב"י שמות כב: ד [מהדורת אליאס עמ' 358] תקציר השיעור במכילתא דר"י בכתבי היד נוסח מחלוקת ר"י ור"ע הוא 'מיטב שדהו ומיטב כרמו של מזיק דברי רבי ישמעאל; […]

שיעור 28 – האיסור לשכון בארץ מצרים # 5

סיום דברי הנצי"ב – האיסור הוא להיות מושפע מהתרבות ולכן האיסור הוא רק לשכון גבולות מצרים – על מה הסתמכו יהודים שגרו בקהיר? על מה הסתמל הרמב"ם עצמו שגר בקהיר?

שיעור 27 – האיסור לשכון בארץ מצרים # 4

רמב"ם בספר המצוות – הפסוק בשמות יד, יג, 'כִּ֗י אֲשֶׁ֨ר רְאִיתֶ֤ם אֶת־מִצְרַ֙יִם֙ הַיּ֔וֹם לֹ֥א תֹסִ֛פוּ לִרְאֹתָ֥ם ע֖וֹד עַד־עוֹלָֽם' הוא הודעה, ובקבלה נלמד שזה לאו. מה פשר המעבר הזה? העמק דבר – ספר דברים הוא מדרש של ספר שמות. הפסוק נאמר במקור כהבטחה, ספר דברים דורש אותו לדורות כאיסור

שיעור 26 – האיסור לשכון בארץ מצרים # 3 – הסבר הרמב"ן לפסוק 'וד' אמר לכם לא תסיפון'

היכן הקב"ה אמר 'לא תסיפון'? שלושה הסברים ברמב"ן – הקב"ה אומר עכשיו; הקב"ה אמר בעבר למשה; ציטוט של הפסוק ממעמד קריעת ים סוף בשמות יד, יג, 'וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־הָעָם֘ אַל־תִּירָאוּ֒ הִֽתְיַצְּב֗וּ וּרְאוּ֙ אֶת־יְשׁוּעַ֣ת ה֔' אֲשֶׁר־יַעֲשֶׂ֥ה לָכֶ֖ם הַיּ֑וֹם כִּ֗י אֲשֶׁ֨ר רְאִיתֶ֤ם אֶת־מִצְרַ֙יִם֙ הַיּ֔וֹם לֹ֥א תֹסִ֛פוּ לִרְאֹתָ֥ם ע֖וֹד עַד־עוֹלָֽם':

שיעור 24 – האיסור לשכון במצרים # 1

הרמב"ם משבץ את האיסור לשכון בארץ מצרים בהלכות מלכים ומלחמות כי בתורה האיסור נמצא בפרשת המלך הרמב"ם אינו רואה את האיסור למלך אלא איסור לעם יהודי אמור לגור תחת שלטון ישראל שעיקרו מגורים בתרבות של אמונה, ולכן יש השלכות לכיבושי המלך על מקום המגורים בפרשת המלך יש שני איסורים – אסור להרבות סוסים כחלק ממגמה […]