ברוכים הבאים

האתר מכנס הקלטות של שיעורי גמרא בעיון שהעברתי בישיבות ול'בעלי בתים';
הקלטות שיעורים במגוון תחומים; סיכומי שיחות על פרשת השבוע ובמועדי השנה, ועוד.
סקרנים למה הפסוק 'טוב אחרית דבר מראשיתו' הוצב בלוגו של האתר?
>> היכנסו פנימה וגלו

לימוד פורה!

שיעורים חדשים באתר

שיעור 30 – מעשה באדם שזהיר במצות ציצית; טלית שאולה

פרק ד' | מד, א

שיעור 29 – חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום

פרק ד' | מג, ב

שיעור 28 – תכלת דומה לים

פרק ד' | מג, ב

שיעור 27 – הלוקח טלית מצוייצת מן השוק

פרק ד' | מג, א

שיעור 26 – לשמה בסת"ם

פרק ד' | מב, ב

מצאו את השיעור שלכם:

ארץ ישראל ומדינת ישראל במשנת הגרי"ד

שיעור לציון יארצייט 31 של הרב זצ"ל

ארץ ישראל ומדינת ישראל בהגות הגרי"ד

שיעור לציון יארצייט 15 של הרב זצ"ל

הגרי"ד בונה עולה של תורה בעולם החדש

שיעור לציון יארצייט 20 של הרב זצ"ל

ר' שמעון בר יוחאי במערה ומחוצה לה

שיעור לציון יארצייט 27 של הרב זצ"ל

איש ההלכה – הרמב"ם והגרי"ד

שיעור לציון יארצייט 30 של הרב זצ"ל