פרק ג' | סד, ב

שיעור 16 – מי שיש לו שתי כתי בנות

מי שיש לו שתי כתי בנות

א. המקדש את בתו סתם

 1. קידושין סד: המשנה.
 2. עיין בחלוקת המשניות בכ"י קויפמן. האם לשאלת מקום שיוך המשפט "המקדש את בתו… בכלל" יש השלכה לפרשנות משפט זה?
 3. עיין בסוגיית הבבלי סד: "הא קטנות… רמיא עליה".
  • כיצד מתפרשת המשנה בסוגייה זו? מהו החידוש שבה?
 4. עיין לעיל נא. בסוגייה הרחבה של קידושין שאין מסורין לביאה – "איתמר קידושין שאין מסורין לביאה… ביע"ל קג"ם" (נב.). למד אותה בבקיאות. התמקד בנקודות הבאות:
  • הסברה העומדת בשורש המחלוקת.
  • במי תומכות הראיות ממקורות תנאיים? מהי העמדה הפשוטה במקורות אלו?
  • לאור הנ"ל, תן לעצמך דו"ח על פרשנות הסוגייה למקורות אלו וזיקתן לפשט המקורות.
 5. להרחבה (מומלץ לעיין רק לאחר לימוד מקורות היסוד ביחידה הבאה):
  • תוספתא קידושין פ"ד הי"א (ובחילוםי הנוסח במה' ליברמן).
  • ירושלמי קידושין פ"ג ה"ח, ס"ד ע"ב (מה' אקדמיה עמ' 1174), "קידשתי את ביתי… אינן בכלל".
  • תוספתא כפשוטה עמ' 958 הערות לשו' 32-35.

ב. מי שיש לו שתי כתי בנות

 1. סד: המשנה, ובסוגיית הבבלי שם, "וצריכא… דמיפני פיסחא".
 2. השוואת משנתנו עם המשנה בנדרים:
  • עיין במקבילה בנדרים סא. "למימרא… עד שיגיע".
  • מי ניסח את המושג "מעייל איניש נפשיה לספיקא"? לאור הנ"ל עמוד על משמעות דיון הסוגייה.
  • ראה את דברי אביי בשלהי הסוגייה בקידושין. עמוד על משמעותם לאור הנ"ל.
  • חידושי הרמב"ן לקידושין סד: "ולהאי סברא דאביי… דאיפוך".
 3. עיין בתוספתא נדרים פ"ד ה"ז, (מה' ליברמן עמ' 112).
 4. עיין בירושלמי:
  • קידושין פ"ג ה"ט, ס"ד ע"ב (מה' אקדמיה עמ' 1175), "תמן תנינן… עד שיגיע". (על היחידה בשלהי הסוגייה "אמר ר' יוסי… פליג", ראה ירושלמי כפשוטו במבוא עמ' כט).
  • במקבילה בנדרים פ"ח ה"ג, מ' ע"ד, (מה' אקדמיה עמ' 1041).
 5. השוו בין סוגיות התלמודים. דיון רחב בכל העניין במבוא לנוסח המשנה עמ' 68-69. (להרחבה – תוספתא כפשוטה לנדרים עמ' 461).
 6. לדיונו של אביי על כת אחת, השוו את הדיון בירושלמי קיידושין שם בתחלת ההלכה "רב חמא… אלא קטנה".

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 22 – ולד שפחה ונכרית

פרק ג' סח, א

שיעור 21 – יוחסין באומות ותפיסת קידושין בעריות

פרק ג' | סז, ב

שיעור 20 – המשך נאמנות עד אחד

פרק ג' | סה, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *